Tietoa meistä

Enon kyläyhdistys ry on Joensuussa Enon kirkonkylän alueella toimiva kyläyhdistys. Yhdistys perustettiin lokakuussa 2010 ja merkittiin rekisteriin 11.2.2011.

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää Enon kirkonkylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän elinkelpoisuutta,
 • toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana,
 • pyrkiä edistämään kirkonkylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä,
 • edistää kirkonkylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä
 • edistää palveluiden säilymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 • osallistuu kirkonkylää koskevaan suunnitteluun,
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kirkonkylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
 • toteuttaa elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä.
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia ja
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • harjoittaa julkaisutoimintaa,
 • toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä (asianmukaisen luvan saatuaan),
 • harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


Yhdistyksen hallitus 2022

Sirkku Klemm, puheenjohtaja

Heikki Hämäläinen, varapuheenjohtaja

Orvokki Immonen, jäsen

Juha-Matti Kinnunen, jäsen

Jari Klemm, jäsen

Airi Sorjonen, jäsen

Riitta Varis, jäsen