Tietoa meistä

Enon kyläyhdistys ry on Joensuussa Enon kirkonkylän alueella toimiva kyläyhdistys. Yhdistys perustettiin lokakuussa 2010 ja merkittiin rekisteriin 11.2.2011.

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää Enon kirkonkylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän elinkelpoisuutta,
 • toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana,
 • pyrkiä edistämään kirkonkylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä,
 • edistää kirkonkylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä
 • edistää palveluiden säilymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 • osallistuu kirkonkylää koskevaan suunnitteluun,
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kirkonkylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
 • toteuttaa elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä.
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia ja
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • harjoittaa julkaisutoimintaa,
 • toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä (asianmukaisen luvan saatuaan),
 • harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen hallitus 2021

Sirkku Klemm, puheenjohtaja

Tuija Rautiainen, varapuheenjohtaja

Maire Björnholm, jäsen

Heikki Hämäläinen, jäsen

Orvokki Immonen, jäsen

Jari Klemm, jäsen

Airi Sorjonen, jäsen